Оновлення сайту 5 липня 2003 р.

Розміщені наступні матеріали:

Олексій Толочко. Русь – держава та образ держави
Олена Русина.Етнополітична термінологія XIV-XVI ст.(з книги “Україна під татарами та Литвою”)

Я з зацікавленням відстежую полеміку з приводу книги Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). Зокрема, у цьому оновленні розміщено репліку її автора Алексей Миллер. Несколько возражений М.В.Дмитриеву.

У зв’язку з відзначенням урядами та громадськістю України та Польщі у липні ц.р. 60-ї річниці трагічних подій на Волині я вважаю своїм обов’язком викласти точки зору сторін на генезу, перебіг та наслідки цього конфлікту. Польську сторону у цій дискусіїї представляє:
Владислав Філяр.Розвиток українського самостійницького руху на Волині у 1939-1944 рр. Виникнення УПА, натомість українську:
Ігор Ільюшин. Антипольській фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.)
В якості можливого підсумку дискусії з цієї тематики, яка була здійснена науковцями двох країн у 1996-2001 рр., я хочу запропонувати увазі читачів тексти позицій сторін за результатами X міжнародного семінару “Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни” (Варшава, листопад 2001 р.), а саме:
Узгодження з теми "Українсько-Польський міжнаціональний конфлікт на південно-східних землях II Речі Посполитої (західноукраїнських землях): причини, перебіг, наслідки, висновки на майбутнє"
Узгодження та розбіжності до теми "Загальні втрати людності під час польсько-українського міжетнічного конфлікту в 1939-1947 роках"

Разом з тим, поруч із доповненнями сайт знову зазнав тяжких втрат. У січні ц.р. редактор видання Ab Imperio С.Глебов звернувся до мене з листом, у якому висловив незгоду з публікацією на моєму сайті своєї коментарю до книги Р.Брубейкера, а також статті М. фон Хагена “Имеет ли Україна историю?”. Поважаючи авторські права, я був змушений зняти посилання на ці тексти з головної сторінки Української історичної бібліотеки.

Автор сайту, 5 липня 2003 року.

Оновлення сайту 30 листопада 2002 р.

Розміщені наступні матеріали:

Наталя Яковенко. Між правдою та славою (не зовсім ювілейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького)
Наталя Яковенко. Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в історіографії
Наталя Яковенко. Інтерв’ю для газети “День”
Френк Сисин. Євреї та повстання Богдана Хмельницького
Сергій Плохій. Крила протекції: до визначення правового змісту Переяславської угоди 1654 року
Лев Заборовский. Переяславская Рада и Московские соглашения 1654 года: проблемы исследования

Александр Мыльников. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы (избранные главы)
Происхождение и семантика
«Русь является троякой»
Двоичность троякости?
Восточные славяне
О территориальной привязке этнонима «русские»

Михаил Дмитриев.Этнонациональные отношения русских и украинцев в свете новейших исследований

На жаль, сайт зазнав також суттєвих втрат. З невідомих причин перестало працювати посилання на текти М.Костомарова, які були розміщені на сайті “Кулички” і які Конрад – у чому гірко кається – не перетягнув вчасно на свою суверенну територію. Що ж, будемо очікувати ліпших часів...

Автор сайту, 30 листопада 2002 року.

Відновлення сайту

Українська історична бібліотека була створена 3 лютого 2001 р. і у своєму первинному вигляді проіснувала до серпня того ж року, коли, внаслідок багатьох незалежних від нього причин, автор сайту був змушений тимчасово припинити його оновлення. Тепер сайт повертається у мережу вже у своєму іншому вигляді. Автор сайту звичайно не може гарантувати його регулярне насичення новими текстами, однак намагатиметься зробити все від нього залежне задля цього. Для початку я розміщую наступні нові матеріали, частина з яких була відсканована мною, а частина знайдена у нетрях Інтернету:

Елена Мельникова, Владимир Петрухин. Обзор гипотез о происхождении термина «русь» (комментарии к книге Константина Порфирогенита «Об управлении Империей»)
Борис Флоря. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей)
Борис Флоря. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени
Петро Толочко. Русь-Мала Русь-руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст.
Олександр Галенко. Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва: парадокси козацької ідеології і проблема східного впливу
Анатолій Момрик. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів (до постановки проблеми)
Олексій Кресін. Український сарматизм
Зенон Когут. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1680-е гг.)
Татьяна Яковлева. Генезис государственной идеи в Украине на примере договоров с Польшей и Россией
Андреас Каппелер.Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії
Остап Середа. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860-67 роках (за матеріалами преси)

Також у Додаткових матеріалах викладені два нових тексти:

Бенедикт Андерсон.Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница?
Томас Венцлова.Права народа – права человека?

Деякі раніше опубліковані матеріали, наприклад Александр Мыльников. О территориальной привязке этнонима «русские» я наразі виключив з головної сторінки, оскільки планую у майбутньому викласти ще декілька глав книги “Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI- XVIII веков”, які дадуть читачу змогу ліпше ознайомитися із вказаною проблематикою. Я також відмовився від публікації творів А.Камінського, оскільки вони набагато ліпше були видані на сайті “Украинские страницы” .

Автор сайту, 19 жовтня 2002 року.