ВІДНОВЛЕННЯ САЙТУ

Українська історична бібліотека була створена 3 лютого 2001 р. і у своєму первинному вигляді проіснувала до серпня того ж року, коли, внаслідок багатьох незалежних від нього причин, автор сайту був змушений тимчасово припинити його оновлення. Тепер сайт повертається у мережу вже у своєму іншому вигляді. Автор сайту звичайно не може гарантувати його регулярне насичення новими текстами, однак намагатиметься зробити все від нього залежне задля цього. Для початку я розміщую наступні нові матеріали, частина з яких була відсканована мною, а частина знайдена у нетрях Інтернету:

Елена Мельникова, Владимир Петрухин. Обзор гипотез о происхождении термина «русь» (комментарии к книге Константина Порфирогенита «Об управлении Империей»)
Борис Флоря. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей)
Борис Флоря. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени
Петро Толочко. Русь-Мала Русь-руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст.
Олександр Галенко. Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва: парадокси козацької ідеології і проблема східного впливу
Анатолій Момрик. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів (до постановки проблеми)
Олексій Кресін. Український сарматизм
Зенон Когут. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1680-е гг.)
Татьяна Яковлева. Генезис государственной идеи в Украине на примере договоров с Польшей и Россией
Андреас Каппелер. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії
Остап Середа. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860-67 роках (за матеріалами преси)

Також у Додаткових матеріалах викладені два нових тексти:

Бенедикт Андерсон.Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница?
Томас Венцлова.Права народа – права человека?

Деякі раніше опубліковані матеріали, наприклад Александр Мыльников. О территориальной привязке этнонима «русские» я наразі виключив з головної сторінки, оскільки планую у майбутньому викласти ще декілька глав книги “Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI- XVIII веков”, які дадуть читачу змогу ліпше ознайомитися із вказаною проблематикою. Я також відмовився від публікації творів А.Камінського, оскільки вони набагато ліпше були видані на сайті “Украинские страницы” .

Автор сайту, 19 жовтня 2002 року.