UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARYСпростовувати міфи, відмовлятися від них – це все рівно, що різати по живому. Заміфологізована свідомість упирається з відчайдушністю потопельника, хапається за фантом, як за соломинку. І тут нічого не вдієш – ноша минулого занадто тяжка. Але якщо ми віднині народ державний, то мусимо відідрати, навіть попри кровотечу, істину від фальші і просвітленими очима поглянути на себе і довкола. Тільки звільнившись від кайдання облуди сьогодні, можемо розраховувати на впевнений крок завтра. Тільки у такий спосіб зможемо правильно спроєктувати себе в оточенні дійсності та історії

       

Загальні теоретичні питання


Марк фон Хаген. Имеет ли Украина историю?

Сергей Глебов. Аргумент историка против историцизма: послесловие к "Мифам и заблуждениям в изучении национализма" Роджерса Брубейкера

Виктор Шнирельман. Ценность прошлого: этноцентрические мифы, идентичность и этнополитика

Игорь Торбаков. Историческая наука как инструмент формирования новых государств

Алексей Юдин. Новая украинская мифология

Віктор Пироженко. Легенди та міфи української історії

Григорій Грабович. Слідами національних містифікацій         (на сайті журналу “Критика”)

Надія Гончаренко. Марія Кушнарьова. Школа іншування
       

Проблеми періодизації та термінології


Іван Лисяк-Рудницький. Проблеми термінології української історії

Борис Флоря. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей)

Борис Флоря. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени

Петро Толочко. Русь-Мала Русь-руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст.

Александр Мыльников. О территориальной привязке этнонима “русские”

Терміни “Русь” та “Московія” в стосунку до сучасної Росії в ХІІ-ХVII ст.

Термін “Україна” в ХІІ-ХVI ст.
        Русь


Омелян Пріцак. З передмови до книги “Походження Русі”

Омелян Пріцак. Відкіль єсть пошла Русьская земля
       

Східні впливи


Омелян Пріцак. Половці

Григорій Халимоненко. Інститут козацтва: тюркського та українського

Олександр Галенко. Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва: парадокси козацької ідеології і проблема східного впливу

Наталя Яковенко. Генеза українського козацтва