Ігор Чорновол

Поляки й українці у внутрішній та зовнішній політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х рр. ХІХ століття

Норман Девіс приділяє спеціальну увагу тим «дивним» паралелям, які поєднують річпосполитську ідеологію XVI–XVIII ст. та «прогресивні» західноєвропейські ідеї XVIII–XIX ст. Аналізуючи ідеї, що домінували у світогляді шляхетства Речі Посполитої: право на захист власних інтересів, ідея особистої свободи, ідея договірної влади – англійський дослідник підкреслює, що ці ж ідеї входять до «ідеології сучасних ліберальних демократій». (12) Причина такого «переплетення» полягає у тому, що і польська шляхта XVI–XVIII ст. і ліберальні демократи XIX ст. бачили однакову загрозу для своїх інтересів – необмежену державну владу; таким чином, їхня ідеологія підпорядковувалася завданню протистояти цій загрозі. Водночас Девіс вказує на те, що ці «прогресивні» ідеї польської шляхти були майже виключно підкорені «елементарному бажанню зберегти стародавні привілеї». (13) Лише беручи до уваги це зауваження Нормана Девіса, ми зможемо зрозуміти ідеї, під впливом яких сформувався світогляд автора «Історії русів».

* * *

На перших же сторінках свого твору автор пропонує читачеві концепцію етногенезу слов’янства, яку дуже важко втиснути у рамки його «просвітницького» світогляду. Торкаючись проблеми етногенезу у творі, В. Кравченко вказує, що автор відобразив лише деякі історичні підходи до цієї проблематики, відповідно – підкреслює тенденційність автора